Kości miednicy

Większość kości ludzkiego ciała ma niemal identyczną budowę u kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to budowy kości miednicy, gdyż kobiety mają o wiele szersze kości tej okolicy. Na miednicę człowieka składają się trzy duże kości, które mają nieregularne kształty. Należy do niej kość biodrowa, kulszowa oraz łonowa. Ponieważ specjalna budowa miednicy człowieka pozwala na zachowanie pionowej postawy ciała, ewolucja wykształciła tutaj bardzo silne połączenie z kręgosłupem.

Budowa kości miednicy.

Kość miednicza tworzy także panewki dla kości kończyn dolnych, dzięki czemu możemy chodzić i poruszać nogami w dużym zakresie. Człowiek ma bardzo dobrze rozwiniętą miednicę w porównaniu do innych zwierząt. Warto zauważyć, że kości miednicy człowieka mają niewielką zdolność do rozsuwania się względem siebie. Dochodzi do tego podczas ciąży, gdy miednica dostosowuje się do konieczności akcji porodowej. Najpoważniejszym urazem, który dotyczy miednicy, jest złamanie jej kości, które to prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych.

TAGI: Kości miednicy, nieregularne kształty, ewolucja, połączenie z kręgosłupem, akcja porodowa, złamanie kości.

PODZIEL SIĘ: