Dysplazja włóknista kości

dysplazja włóknista kości objawy

Dysplazja włóknista kości jest poważną chorobą. Niestety, wciąż dysponujemy szczątkową wiedzą na jej temat. Czy tę chorobę można leczyć?

Rozpoznanie dysplazji włóknistej kości nastręcza sporo trudności. Wielu lekarzy dolegliwości, które towarzyszą tej przypadłości, przypisuje innym schorzeniom. Specjaliści, którzy prawidłowo zdiagnozują chorobę, często mają problem z ustaleniem jej przyczyny. Leczenie może zakończyć się sukcesem tylko wówczas, gdy znamy źródło dolegliwości.

Sygnalizacja międzykomórkowa

Komórki, z których składa się nasz organizm, komunikują się między sobą za pomocą substancji chemicznych. Umiejętność rozpoznania związku i zareagowania na jego obecność odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ustroju. U osób, które borykają się z dysplazją włóknistą kości, białko odpowiedzialne za regulację syntezy kośćca jest nieprawidłowo zbudowane. Komórki kości nie rozpoznają wadliwej proteiny, toteż znajdują się w ciągłej gotowości. Opisane zaburzenia prowadzą do zastąpienia zdrowych fragmentów kości nieprawidłową warstwą włóknistą.

Dysplazja włóknista – występowanie

Dysplazja włóknista na ogół atakuje jedną kość, ale czasem zdarza się, iż swoim zasięgiem obejmuje kilka kości. Zmiany różnią się lokalizacją. Najczęściej dotykają kość udową, piszczelową, ramienną i czaszkę. W przypadku, gdy choroba atakuje kręgosłup, towarzyszy jej skolioza. Z dysplazją kości najczęściej zmagają się dzieci i młodzież.

Dysplazja włóknista – objawy

Ta podstępna choroba objawia się silnym bólem kości. Ta dolegliwość może sygnalizować złamanie lub ucisk na nerw. W związku z tym, iż tkanka włóknista jest stosunkowo miękka, łatwo ulega uszkodzeniom. Osoby, dotknięte dysplazją włóknistą, często cierpią z powodu złamań. Uszkodzona kość nierzadko ulega deformacji. W przypadku dysplazji kości twarzoczaszki może dojść do utraty wzroku i słuchu.

Uszkodzenia gruczołów endokrynnych

W przypadku dzieci dysplazja włóknista może doprowadzić do poważnych uszkodzeń gruczołów endokrynnych i komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie pigmentu. Zmiany hormonalne skutkują przedwczesnym dojrzewaniem, nadczynnością tarczycy i kory nadnerczy.

Dysplazja włóknista – diagnostyka

Ogromną rolę w diagnostyce dysplazji włóknistej odgrywa badanie RTG. Jeśli lekarz uzna wyniki badań za niepewne, zleci pobranie wycinka z kości, w obrębie której pojawiły się zmiany chorobowe.

Dysplazja włóknista – leczenie

W sytuacji, gdy dysplazja włóknista nie jest zaawansowana, podaje się środki przeciwbólowe i preparaty, które chronią kości przed dalszymi uszkodzeniami. Niestety, to rozwiązanie nie zawsze zdaje egzamin. Czasem interwencja chirurgiczna staje się koniecznością. Podczas operacji lekarz wycina fragment kości, na którym stwierdzono zmiany chorobowe.

PODZIEL SIĘ: