Densytometria diagnozowanie osteoporozy

Densytometria stanowi metodę diagnostyczną, która pozwala wykryć zmiany zachodzące w tkance kostnej. Ta technika badawcza jest wykorzystywana przy rozpoznawaniu osteoporozy. Polega ona na ocenie gęstści kości w obrębie szyjki kości udowej i kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Densytometria pozwala oszacować ryzyko złamań.

Dużą popularnością cieszą się małe aparaty zakładane na przedramię i piętę. Pełnią one funkcję przesiewową. Nie należy traktować ich jako podstawy do rozpoznania osteoporozy i jej ewentualnego leczenia. W przypadku niekorzystnych wyników zaleca się wykonanie badania kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Wśród wskazań do przeprowadzenia densytometrii wymienia się: osteoporozę w wywiadzie rodzinnym, monitorowanie leczenia osteoporozy, długotrwałe ograniczenie podaży wapnia, nawracające złamania kości, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, nadmierne spożycie kawy, brak aktywności fizycznej, choroby endokrynologiczne, choroby o podłożu reumatycznym.

Densytometria jest bezbolesna i nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie organizmu. Trwa od kilku- do kilkunastu minut. Przed przystąpieniem do badania nie trzeba zdejmować ubrania. Z pola badania należy wyeliminować metalowe elementy. Przystępując do densytometrii, należy położyć się na specjalnym stole/łóżku. Ramię densytometru przesuwa się nad badanym fragmentem kośćca. Na ekranie komputera można przyjrzeć się obrazowi kości. Równolegle urządzenie wykonuje pomiar gęstości kości.

PODZIEL SIĘ: