Choroby kości

Ludzki szkielet składa się z 206 kości. Oprócz tego, że umożliwiają ludzkiemu ciału ruch, magazynują także składniki mineralne. Kości podlegają stopniowej odnowie. Jednakże również one mogą być zaatakowane przez chorobę. Schorzenia kości mogą mieć charakter: genetyczny, wywołany zmianami w układzie hormonalnym, wynikający z niedoboru składników mineralnych ale także związany z zaburzeniami metabolicznymi, niedokrwieniem czy nowotworami. Do najczęściej występujących chorób kości zaliczamy:

  • krzywicę – dotykającą szczególnie dzieci, i wynikającą z niedoboru witaminy D3. Kości stają się miękkie, ulegają
  • deformacjom, choroba może prowadzić do zniekształcenia klatki piersiowej, skrzywienia kręgosłupa i innych poważnych zmian. Krzywicę leczy się poprzez wielotygodniowe podawanie witaminy D.
  • osteoporozę – zrzeszotnienie kości prowadzące do ich większej kruchości, łamliwości, wynikające z niedoboru wapnia. Zagraża ona głównie osobom po 50 roku życia, w szczególności kobietom przechodzącym menopauzę. Często trudno zauważyć objawy osteoporozy we wczesnym stadium, dopiero uporczywe bóle, a czasem i złamania kości naprowadzają na diagnozę. Chorobę leczy się farmakologicznie.
  • martwica kości – skutek złego ukrwienia, zapalenia tętnic, szpiku kostnego, okostnej. Może wynikać z zakażenia bakteryjnego. W kości tworzy się martwiak, który uniemożliwia proces jej odbudowy.
  • marmurkowatość kości – dziedziczne schorzenie polegające na przewapnieniu kości. Rosną one zbyt szybko, stają się twarde, ale i łamliwe. Schorzenie prowadzi do zaburzeń czynności szpiku, niedokrwistości, zakażeń i może być śmiertelne (zwłaszcza u dzieci).
  • gruźlica kości – wywołana przez prątki gruźlicy, objawia się gorączką, niedokrwistością, bólami nasilającymi się w nocy oraz szybszym zmęczeniem. Wokół ognisk choroby pojawiają się ropnie, nie ma jednak obrzęków. Wcześnie wykrytą gruźlicę można leczyć farmakologicznie.

Bardzo ważna jest szybka diagnoza, może bowiem dojść do sytuacji, w której konieczna będzie amputacja. nowotwory kości – powstają w wyniku niekontrolowanego podziału komórek tworzących guz. Większość nowotworów kości jest łagodna, jednak mogą również występować ich złośliwe postacie. Łagodne leczy się farmakologicznie, przy złośliwych konieczna jest radio- lub chemioteriapia, chirurgiczne usunięcie guza bądź amputacja kończyny (gdy nowotwór zajmuje nerwy, naczynia krwionośne).

PODZIEL SIĘ: